top of page

DỊCH VỤ

Giúp bạn thiết lập mục tiêu và gặt hái thành quả

Phương thức quản lý Mục tiêu và Kết quả then chốt có thể giúp bạn tập trung đội (nhóm) của mình hướng đến những mục tiêu được ưu tiên và hoàn thành chúng trong chu kỳ 3 tháng. 

Ưu đãi riêng

Miễn phí Thiết lập mục tiêu và Kiểm tra theo dõi hành động

Book Free Audit

Tập huấn OKR

Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để thiết lập, đo lường và theo dõi OKRs? Tai sao OKRs có thể giúp bạn cải thiện quá trình thiết lập mục tiêu​ hiện tại của bạn so với những phương thức cũ như KPI, BSC hoặc những phương thức khác trong thời điểm biến động?

 

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn và đội (nhóm) của bạn về lợi ích của OKRs trong quản lý linh động, làm thế nào để xây dựng chu trình quản lý OKR, văn hóa công ty như thế nào để có thể thiết lập OKR (khúc này má dịch theo suy đoán từ mấy bài dịch trc nha), những công cụ cần thiết và làm cách nào phát triển OKRs một cách hiệu quả, nhanh chóng và thiết thực.

organization development, project management services, objectives & key results goal services, OKR training, achieve your goal, OKR workshop, Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation
1 radius.png

Hội thảo OKR

Sau khi giúp bạn hiểu rõ về OKR, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn điều phối quá trình lên ý tưởng, thiết lập các Mục tiêu và các Kết quả then chốt có thể đo lường được trong công ty của bạn. 

 

Điều này bao gồm những hội thảo ở các cấp: toàn công ty, phòng ban và đội (nhóm) ở những phiên thiết kế và phản hồi.

organization development, project management services, objectives & key results goal services, OKR training, achieve your goal, OKR workshop, Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation

Triển khai OKR

Sau khi thiết lập OKR, chúng tôi sẽ tổ chức và đưa OKR vào hoạt động của các phòng ban, nhóm. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi tiến trình cũng như theo đuổi thành tích

 

Điều này bao gồm những điều chỉnh sơ khai ở nhiều phương diện như là các cấp độ khác nhau của công ty, cách thiết lập công cụ, giám sát hằng tuần và đánh giá thành tích mục tiêu hằng tháng.

organization development, project management services, objectives & key results goal services, OKR training, achieve your goal, OKR workshop, Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation

OKR Champions

organization development, project management services, objectives & key results goal services, OKR training, achieve your goal, OKR workshop, Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation

Để triển khai hệ thống quản trị OKRs cho tổ chức của bạn một các bền vững, chúng tôi huấn luyện và đào tạo những thủ lĩnh OKR - OKR Champion nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm triển khai, hội thảo và xây dựng văn hóa diễn ra thành công.

Quá trình này bao gồm vịệc tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện với khối kiến thức chuyên sâu về OKR, kỹ năng thúc đẩy và phục vụ với tu duy của một nhà lãnh đạo

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn. Liên hệ chúng tôi qua điện thoại, email hoặc các kênh truyền thông xã hội.

bottom of page