top of page
Tìm kiếm

Hành trình chuyển đổi hệ thống quản trị với OKR của doanh nghiệp truyền thông Top 3 mobile marketing

Đã cập nhật: 5 thg 7, 2022

Một công ty truyền thông 16 năm tuổi muốn tái cấu trúc bộ máy quản lý để đạt được thành tựu tài chính đầy tham vọng trong 3 năm nhằm đạt doanh thu năm 900 tỷ đồng hàng năm, tăng đội ngũ nhân viên từ 98 người lên 150 người và phát triển 1000 khách hàng trên một nền tảng công nghệ hoàn toàn mới do họ tự phát triển.

OKR Asia triển khai OKR trong một quý để chuyển đổi hệ thống quản lý và giúp họ đạt được các mục tiêu mong muốn của mình. Trong 2 năm gần đây, đội ngũ đã từng nỗ lực nhằm áp dụng hệ thống OKR nhưng không thành công. Nguyên nhân chính của thất bại là do việc thiếu nhất quán trong việc thực hiện OKR và không thể tìm ra kết quả chính yếu (Key Results) phù hợp và gặp khó khăn trong việc tối ưu sự cộng tác của các nhóm hợp tác liên chức năng.


Bắt đầu với mục tiêu tham vọng và những thách thức

Không có lý do gì để bắt tay vào quá trình lập kế hoạch, dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không có mong muốn rằng tương lai của tổ chức sẽ tươi sáng hơn ngày hôm nay. Đội ngũ Asia PMO tổ chức Hội thảo chiến lược để gắn kết sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược và giá trị cốt lõi với mục tiêu của công ty. Tầm nhìn là kim chỉ nam giúp tổ chức tạo ra tác động lâu dài lên định hướng kinh doanh. Sau hội thảo, với việc sử dụng các công cụ chiến lược như SWOT, TOWS và Vision Statement based on Balanced Scorecard analysis, khách hàng đã tìm ra định hướng chiến lược cho tầm nhìn 3 năm và đưa vào truyền thông nội bộ cho toàn bộ nhân viên về tầm nhìn chiến lược của công ty.

4 Perspectives of BSC - Kaplan / Norton
4 Perspectives of BSC - Kaplan / Norton

Sau đây là 2 trong số mục tiêu chiến lược tiêu biểu liên quan đến tăng trưởng doanh số : “ Tăng doanh thu trưởng kỷ lục với số lượng khách hàng 10.000 vào năm 2024 bằng cách đưa nền tảng X trở thành nền tảng tăng trưởng số 1 cho các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam” và nâng cao chất lượng môi trường làm việc: “ Đồng lòng xây dựng môi trường công sở hạnh phúc như một ngôi nhà thứ 2 thỏa mãn tiêu chí xếp hạng top 100 môi trường làm việc của Alphabet vào năm 2024 bằng cách cải thiện chính sách nội bộ và lương thưởng cho công nhân viên”


Triển Khai tập trung và quyết liệt


Để kịp chuẩn bị áp dụng cho quý 2, thời gian triển khai của cho hội thảo chiến lược, khóa huấn luyện và hội thảo xây dựng OKR chỉ gói gọn trong 3 tuần. Nhằm giúp sự hiểu biết về OKR được đồng đều cho các cấp, chương trình đào tạo kiến thức nền về OKR được triển khai đồng bộ cho 97 nhân viên tại 2 văn phòng Hà Nội và Hồ Chí Minh. Hoạt động này giúp chuẩn mực hóa các góc nhìn sai lệch hoặc không đồng bộ trước đây về một tiêu chuẩn nhất quán của Asia PMO. Tiêu chuẩn này bao gồm các quy tắc đặt mục tiêu, kết quả then chốt, hoạch định hướng hành động theo phương thức Agile, cũng như phương thức đo lường mục tiêu trực tiếp và gián tiếp. Thông qua các bài tập nhóm tương tác, ví dụ minh họa thực tế và thuyết trình chủ động dựa trên các tính huống kinh doanh, các học viên được thay đổi tư duy và học các kỹ năng đặt mục tiêu và kết quả then chốt ngay tại lớp học. Kết thúc phần huấn luyện đầu tiên, các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo được trang bị tư duy đúng về OKR để chuẩn bị cho nội dung hội thảo cấp độ công ty nhằm thiết lập các mục tiêu & kết quả chính yếu cho 1 quý. Trong phần 2 của Blog này, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về tiếp về cuộc hành trình cải tổ công ty của doanh nghiệp trong quá trình triển khai chính thức và thành quả cho sự thay đổi này.


Bạn đang có nhu cầu thiết lập mô hình OKRs đầu tiên cho doanh nghiệp của mình? Liên hệ chúng tôi tại OKR Asia.


26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

OKR là gì?

bottom of page